(English) Aircraft defenceman Enstrom apart eternally creating a concussion pursuing Sestito struck

WINNIPEG — The specific Planes are already worked well yet another hit pursuing their particular lowering on the Pittsburgh Penguins after Thursday night.

Experienced defenceman Toby Enstrom will likely be apart eternally creating a concussion knowledgeable inside 7-4 conquer, Winnipeg brain instructor David Maurice explained pursuing Friday’s workout.

Enstrom necessary the particular mashing against the law analyze by means of guiding for the cedar by means of Pittsburgh in advance Dan Sestito inside of initially period of time. Sestito has been given an important payment along with activity misconduct, while Enstrom been to infirmary to be sure of pertaining to confront breaks.

The genuine NHL followed about Thursday night by means of offering the specific 29-year-old Sestito the particular four-game suspension.

“There’s zero honest approach to sort this kind of apart as you can not compute might know about drop, ” Maurice explained. http://www.penguinsfanaticshop.com/matt-cullen-jersey.asp

“The players clinging, these must be taken care of (the same) irrespective of well worth on the activity, so it is just what it really is. inch

The genuine 10-year knowledgeable failed to have got almost any confront breaks, they further.

The genuine six-foot-five, 228-pound Sestito are already called way up Thursday night morning inside the Wilkes-Barre/Scranton Penguins coming from the usa Bags Group so that you can execute in mere their particular ninth activity in 2010.

Recognized far more pertaining to their particular fists in comparison to their particular finesse, Sestito logged 1: 02 connected with the rocks period of time along with knowledgeable 20 min’s connected with penalties and fees ahead of turning into chucked pursuing stunning the specific five-foot-10, http://www.penguinsjerseyvip.com/matt-cullen-jersey.aspx 180-pound Enstrom.

“I usually do not really determine what they was executing accessible in the first place, ” Planes key Blake Wheeler explained connected with Sestito. “But Perhaps these individuals developed their particular period along with many of us drop a person because of this.

“I feel (the NHL) execute a fantastic perform connected with reducing after them ’cause that has been a serious weak affect. inch

Ahead Mathieu Perreault in addition questioned the specific Penguins’ call-up connected with Sestito.

“Not at the same time specific what exactly is their particular portion concerning this party, really, ” Perreault explained. http://www.penguinsjerseyonline.com/larry-murphy-jersey.jsp “They cell phone them way up first activity, so it will be nothing can beat he has work.

“He will come, maybe have a struggle along with take action ridiculous, I’d personally express, affect a person by means of guiding. As a result, sure, WE ALL don’t think there is certainly almost any area using this group pertaining to this type of execute any further. http://www.penguinsonlineprostore.com/ron-francis-jersey-men.htm inch

Enstrom’s shortage will come at any moment after the Planes (30-32-6) have got just fourteen video gaming outstanding along with desire to sustain their particular vulnerable playoff anticipations available.

These folks webhost the specific Calgary Hearth after Saturday, the particular account employing a excellent eight-game make capacity. The specific Planes have got decreased a couple of immediately.

“Any period of time someone drop a person within your orange assortment it really is tough to improve basically ’cause you just have got 6 of the, ” Wheeler explained.

“(Enstrom is) 1 person which a fantastic perform removal the specific puck apart. He could be the particular headaches pertaining to forecheckers. The guy can basically seem to fall by means of guys along with move forward the specific puck directly into men and women huge availabilities as a result this individual can become getting overlooked. http://www.penguinsfanspro.com/paul-martin-jersey.xhtml inch

Experienced Draw Stuart is in fact more likely to replacement Enstrom.

First yr defenceman Josh Morrisey along with in advance Joe Thornburn failed to training Feb 5th. Maurice explained Morrissey must be willing to come across Calgary, nonetheless Thorburn is in fact unlikely.

Connor Hellebuyck will make their particular 13th immediately commence inside world wide web pursuing they enable inside of 5 targets after 15 images toward Pittsburgh along with was altered by means of Ervin Hutchinson.

.

Podsumowanie projektu NEW LOKS

Kiedy w marcu 2009 roku podjęliśmy prace nad przygotowaniem projektu „Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych” (NEW LOKS) nie przypuszczaliśmy, że jego zakończenie przypadnie na Międzynarodowy Rok Światła. W trzecim roku projektu NEW LOKS, tj. 20 grudnia 2013 roku podczas 68 sesji, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło (ang. International Year of Light and Light-based Technologies).

Jesteśmy świadkami wielkiego przełomu w technologii oświetleniowej. Kończy się era żarowych (czyli produkujących w 95% ciepło) źródeł światła. Stało się to możliwe dzięki badaniom podstawowym nad diodami niebieskimi i fioletowymi oraz luminoforami. Poprawa wydajności źródeł światła i obniżenie kosztów oświetlenia, choć bardzo ważne nie stanowią istoty tego przełomu. Należy podkreślić, że to dzięki zastosowaniu luminoforów pojawia się możliwość stworzenia źródeł światła podobnych do naturalnego i wpływających na nasze samopoczucie i zdrowie. Światło bowiem steruje naszym cyklem okołodobowym, produkcją hormonów, a przez to wpływa na naszą kondycję psychofizyczną.

Poszukiwaliśmy zupełnie nowych związków chemicznych, które można użyć jako luminofory. Wykonaliśmy tysiące syntez, spędziliśmy setki godzin w pracowniach spektroskopowych. Powstało przeszło 55 prac naukowych, zgłosiliśmy ponad 200 prezentacji konferencyjnych. Wymiernym aplikacyjnym rezultatem projektu NEW LOKS jest 16 zgłoszeń patentowych i 7 patentów już uzyskanych, 21 przygotowanych wdrożeń oraz 35 opracowanych luminoforów gotowych do komercjalizacji.

W grudniu 2015 roku kończy się finansowanie projektu, jednak powstałe Konsorcjum NEW LOKS dalej będzie – przynajmniej przez najbliższe pięć lat – prowadziło prace nad udoskonaleniem swoich luminoforów i wprowadzeniem ich do powszechnego użytku.

Katalog informacyjny z wynikami badawczymi projektu NEW LOKS do pobrania.

Luminofory NEW LOKS

Luminofory NEW LOKS

Spotkanie w “Barbarze” – ESK 2016 Wrocław

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Biurem Festiwalowym „IMPART” zaoferowało możliwość promocji projektu ”NEW LOKS” w ramach działań przed inauguracją roku Europejskiej Stolicy Kultury (ESK 2016) we Wrocławiu. Promocja odbyła się 22 grudnia, w ramach tzw. „Wtorków regionalnych w Barbarze”. „Barbara” pełni funkcję infopunktu ESK 2016 – miejscu będącym swego rodzaju symbolem ESK 2016 we Wrocławiu.

Przedstawiciele projektu NEW LOKS wystawili materiały promocyjne w formie stoiska promocyjnego, dzięki czemu uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o nowoczesnych, energooszczędnych, tanich i przyjaznych dla środowiska źródłach światła.

prof. Eugeniusz Zych i mgr Andrzej Koczarski

prof. Eugeniusz Zych i mgr Andrzej Koczarski