Konferencja podsumowująca projekt NEW LOKS – opis wydarzenia

  PDF

Dnia 27 listopada 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych – NEW LOKS”. Zgromadziła ona przeszło osiemdziesiąt osób zainteresowanych tematyką prac badawczych prowadzonych w projekcie. Oprócz pracowników projektu z trzech zespołów badawczych konsorcjum NEW LOKS, w konferencji udział wzięli pracownicy naukowi INTiBS PAN, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Fizyki PAN, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Reprezentantami świata biznesu i przemysłu obecnymi na konferencji byli przedstawiciele firm: Perfand, ML System, AlgaeLabs, Abraxas, Andpol Elektronik, Lediko, Impuls oraz Aniro.

Konferencję rozpoczął koordynator projektu, prof. Przemysław Dereń od wprowadzenia w tematykę badań nad luminoforami. Opowiedział w skrócie dlaczego wciąż szukamy nowych luminoforów, o zapotrzebowaniu na światło o wysokiej jakości (zdrowie, jakość życia, rytm okołodobowy, postrzeganie przedmiotów). Później omówił założone wskaźniki projektu, cele do osiągnięcia i pojawiające się problemy naukowe do rozwiązania. Następnie głos zabrał prof. Marek Grinberg omawiając zastosowanie wysokich ciśnień do przewidywania i modelowania luminoforów. Później dr hab. Piotr Solarz opowiedział o luminoforach o wydajności kwantowej wyższej niż 100% i o badaniach spektroskopowych w wysokiej próżni. Potem dr hab. Paula Gawryszewska opisała jak skutecznie wykorzystać efekty antenowe do stworzenia wydajnego luminoforu, a prof. Eugeniusz Zych opowiedział o trudnościach syntezy – otrzymywaniu próbek, redukcji jonów domieszki, stabilności struktury oraz stabilności stopnia utlenienia. W dalszej części konferencji odbyła się prezentacja wybranych luminoforów (luminofory prezentowali: mgr Dagmara Stefańska, mgr Adam Watras, dr Karol Lemański, prof. Eugeniusz Zych, dr hab. Jerzy Sokolnicki i dr Karol Szczodrowski) oraz przedstawienie wybranych ofert wdrożeniowych (mgr Dagmara Stefańska, mgr Adam Watras, prof. Eugeniusz Zych i dr hab. Jerzy Sokolnicki). Po tych wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję z zaproszonymi gośćmi, w której udział wzięli m.in. prof. Marek Godlewski z IF PAN, Pan Olgierd Jeremiasz z firmy Abraxas, oraz dr. Paweł Ciołkosz z firmy ML System.

Konferencję zakończył prof. Przemysław Dereń serdecznie dziękując wszystkim za przybycie i wzięcie udziału w tym wydarzeniu.

Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt NEW LOKS

Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt NEW LOKS

koordynator projektu prof. Przemysław Dereń

Koordynator projektu prof. Przemysław Dereń