Oferta badawcza

  PDF

W wyniku realizacji zadań badawczych Konsorcjum NEW LOKS powstaną nowe luminofory. Będą one mogły znaleźć zastosowania w produkcji oświetleń, do poprawy wydajności ogniw słonecznych, ale również jako wskaźniki niewidocznego dla człowieka promieniowania lub jako zabezpieczenia papierów wartościowych i banknotów.

Nasza oferta kierowana jest do wszystkich zainteresowanych firm, zwłaszcza tych, które nie dysponują odpowiednim potencjałem finansowym lub badawczym, a chciałyby wprowadzać innowacje procesowe lub nowe produkty.

Ambicją projektu jest stać się regionalną platformą dyfuzji innowacji dotyczących nowoczesnych luminoforów w branżach związanych z fotoniką, elektroniką oraz optyką. Aby to osiągnąć, opracowane w projekcie rozwiązania zostaną opatentowane, dając tym samym możliwość wykorzystywania ich na zasadach rynkowych. Część wyników naszych badań będzie przekazana nieodpłatnie.

Oferujemy współpracę wszystkim podmiotom zainteresowanym wykorzystaniem wyników naszych badań. W jej ramach, określonych umową o współpracy, firmy, które staną się naszymi partnerami, zostaną objęte wsparciem eksperckim dotyczącym wdrażania nabytych przez nie rozwiązań. Będą również mogły uczestniczyć w procesie badawczym zgłaszając swoje uwagi i pomysły.

Aby ułatwić współpracę z naszymi partnerami powstanie interaktywna baza danych zawierająca wyniki badań i usprawniająca wzajemny kontakt. W stabelaryzowanej formie zostaną przedstawione w niej parametry materiałowe wytworzonych w projekcie luminoforów takie jak: światłość, wydajność kwantowa, CRI (Colour Rendering Index), a także obszary wzbudzenia oraz przedział emisji luminoforów.

Konsorcjum oprócz realizacji własnych zadań może wykonywać również badania na zamówienie, poczynając od syntezy, po pełne określenie właściwości strukturalnych, fizyko chemicznych i spektroskopowych. Oferujemy pełen zakres badań spektroskopowych w zakresie UV-VIS-NIR materiałów w postaci stałej i ciekłej. Pomiary wykonujemy w różnych temperaturach i ciśnieniach. Ponadto możemy przeprowadzić na zamówienie syntezy luminoforów tlenkowych, fluorkowych oraz organicznych.