Podsumowanie projektu NEW LOKS

  PDF

Kiedy w marcu 2009 roku podjęliśmy prace nad przygotowaniem projektu „Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych” (NEW LOKS) nie przypuszczaliśmy, że jego zakończenie przypadnie na Międzynarodowy Rok Światła. W trzecim roku projektu NEW LOKS, tj. 20 grudnia 2013 roku podczas 68 sesji, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło (ang. International Year of Light and Light-based Technologies).

Jesteśmy świadkami wielkiego przełomu w technologii oświetleniowej. Kończy się era żarowych (czyli produkujących w 95% ciepło) źródeł światła. Stało się to możliwe dzięki badaniom podstawowym nad diodami niebieskimi i fioletowymi oraz luminoforami. Poprawa wydajności źródeł światła i obniżenie kosztów oświetlenia, choć bardzo ważne nie stanowią istoty tego przełomu. Należy podkreślić, że to dzięki zastosowaniu luminoforów pojawia się możliwość stworzenia źródeł światła podobnych do naturalnego i wpływających na nasze samopoczucie i zdrowie. Światło bowiem steruje naszym cyklem okołodobowym, produkcją hormonów, a przez to wpływa na naszą kondycję psychofizyczną.

Poszukiwaliśmy zupełnie nowych związków chemicznych, które można użyć jako luminofory. Wykonaliśmy tysiące syntez, spędziliśmy setki godzin w pracowniach spektroskopowych. Powstało przeszło 55 prac naukowych, zgłosiliśmy ponad 200 prezentacji konferencyjnych. Wymiernym aplikacyjnym rezultatem projektu NEW LOKS jest 16 zgłoszeń patentowych i 7 patentów już uzyskanych, 21 przygotowanych wdrożeń oraz 35 opracowanych luminoforów gotowych do komercjalizacji.

W grudniu 2015 roku kończy się finansowanie projektu, jednak powstałe Konsorcjum NEW LOKS dalej będzie – przynajmniej przez najbliższe pięć lat – prowadziło prace nad udoskonaleniem swoich luminoforów i wprowadzeniem ich do powszechnego użytku.

Katalog informacyjny z wynikami badawczymi projektu NEW LOKS do pobrania.

Luminofory NEW LOKS

Luminofory NEW LOKS