Luminofory

  PDF

Parametry materiałowe wytworzonych w projekcie NEW LOKS luminoforów.
Skrócona tabela zawierająca podstawową specyfikację naszych luminoforów. Bardziej szczegółowe dane znajdują się w dziale Dla Partnerów, dostępnym po podaniu hasła.

LUMINOFOR Zastosowania Wzbudzenie CIE Emisja
INT AlSi 01  oświetlenie 300-400 nm x= 0.38 y= 0.4  530 nm
INT AlSi 101  oświetlenie 250-380 nm
340-500 nm
x= 0.18 y= 0.13
x= 0.59 y= 0.40
 440 nm
617 nm
INT AlSi 201  oświetlenie 260-380 nm x= 0.18 y= 0.18
x= 0.21 y= 0.24
x= 0.22 y= 0.29
x= 0.27 y= 0.38
x= 0.25 y= 0.38
453, 461, 475, 494, 501 nm
INT AlSi 320 oświetlenie 250-350 nm x= 0.19 y= 0.18 436 nm
INT B 01 oświetlenie 170-545 nm x= 0.66 y= 0.34 612 nm
INT BSYB 334 oświetlenie 250-400 nm x= 0.244 y= 0.277 490 nm
INT F 5 208 oświetlenie 140-250 nm x= 0.39 y= 0.43 400-800 nm
INT KGF 755 oświetlenie 120-380 nm x= 0.502 y= 0.412 588 nm
INT Ph CNM12 oświetlenie 300-400 nm x= 0.4 y= 0.35 470, 655 nm
INT Ph KBP52 oświetlenie 280-380 nm
266 nm
x= 0.22 y= 0.28
x= 0.27 y= 0.27
450 nm
430, 593, 700 nm
INT Ph NMP103 oświetlenie 220-300, 325, 395 nm x= 0.650 y= 0.350 614 nm
INT Ph KMP12 oświetlenie 250-450 nm x= 0.33 y= 0.33 458, 585 nm
INT Ph 101 fotowoltaika 200-900 nm x= y= 1083 nm
INT SFLU 172 oświetlenie 130-500 nm x= 0.459 y= 0.541 480, 555, 590, 698 nm
INT SFLU 575 oświetlenie 130-500 nm x= 0.339 y= 0.401 480, 575 nm
INT SGAR 575 oświetlenie 250-500 nm x= 0.380 y= 0.395 480, 575 nm
INT SGAR 620 oświetlenie 250-500 nm x= 0.660 y= 0.330 616 nm
UG Si 4 dozymetria promieniowanie jonizujące x=  y= termoluminescencja
UG Si 5 oświetlenie 250-350 nm x= 0.34 y= 0.39 490, 620 nm
UG Si 6 oświetlenie 250-350 nm x= 0.32 y= 0.35 490, 620 nm
UG Si 7 oświetlenie 250-350 nm x= 0.36 y= 0.29 490<620 nm
UG SiTi 3 oświetlenie 250-350 nm x=  y= 490-560 nm
UW CaAlB 230 oświetlenie 250-370 nm x= 0.329 y= 0.190 400, 665 nm
UW CYSO 100 oświetlenie 395 nm x= 0.335 y= 0.506 400-650 nm
UW SAP 03 fotowoltaika 200-380 nm x=  y= 994 nm
UW SAP 05 oświetlenie 230-310 nm x=  y= 545 nm
UW Si 1 oświetlenie 360 nm
380-400 nm
x= 0.326 y= 0.428 (exc 360 nm)
x= 0.412 y= 0.414 (exc 380-400 nm)
500 nm (exc 360 nm)
500, 550 nm (exc 380-400 nm)
UW Si 2 oświetlenie 250-375 nm x= 0.426 y= 0.387 590 nm
UW Si 3 oświetlenie 250-375 nm x= 0.279 y= 0.274 415, 484, 590 nm
UW SiON 4 oświetlenie 250-425 nm x= 0.100 y= 0.201 480 nm
UW SiON 5 oświetlenie 300-450 nm x= 0.380 y= 0.554 (exc 300-450 nm)
x= 0.398 y= 0.510 (exc 300-450 nm)
550 nm
UW AP 01 oświetlenie 280-400 nm x= 0.16 y= 0.087 400-500 nm
UW BiP 01 oświetlenie 285 nm
(matryca)/jony lantanowców
x=  y= światło widzialne
UW S 22 oświetlenie 200-530 nm x=0.596 y=0.393 – 0.05%
x=0.615 y=0.377 – 0,5%
x=0.610 y=0.355 – 5%
550-760 nm – 0.05%Ce
550-800 nm – 0.5%Ce
560-800 nm – 5%Ce
UW YP 01 oświetlenie 270/393 nm x= 0.642 y= 0.357 575-725 nm