PROGRAM BADAWCZY NEW LOKS

  PDF

ZADANIE 1.

Wytworzenie luminoforów do bezrtęciowych świetlówek kompaktowych o wydajności kwantowej większej niż 100%

W obecnych technologiach źródłem wzbudzenia luminoforu w świetlówkach jest promieniowanie par rtęci, która zatruwa środowisko. Konsorcjum opracuje luminofory wzbudzane promieniowaniem gazów szlachetnych bez jakiejkolwiek obecności rtęci.
Prowadzone będą dwa kierunki badań. Pierwszy wykorzystujący zjawiska cięcia kwantowego oraz transferu energii, w których teoretyczna wydajność kwantowa może być nawet wyższa niż 200 %. Oraz drugi – tradycyjny, o wydajności kwantowej dochodzącej do 100 %

ZADANIE 2.

Wytworzenie wydajnych energetycznie luminoforów o temperaturze barwowej najbardziej odpowiadającej człowiekowi tj. o widmie emisji zbliżonym do widma światła słonecznego.

Świetlówki kompaktowe nie odtwarzają widma promieniowania słonecznego, przez co ich światło odbierane jest przez użytkownika jako nienaturalne, „zimne”, a oświetlone nim produkty spożywcze i ludzie wyglądają niekorzystnie. Powoduje ono także obniżenie nastroju, czasem złe samopoczucie i zmęczenie.
Badania ukierunkowane będą na znalezienie luminoforów, które emitować będą światło o spektrum jak najbardziej zbliżonym do spektrum promieniowania słonecznego. Taki luminofor to emiter o wysokim współczynniku oddawania barw tzw. CRI (ang. Colour Rendering Index).

ZADANIE 3.

Wytworzenie luminoforów o efekcie antenowym.

Efekt antenowy polega na tym, że organiczne związki, przyłączone do jonu emitera (metalu), działają jako kolektory fotonów. Innymi słowy udaje się wydajnie przekazać energię wzbudzającą do jonów lantanowców które emitują światło, a przez to zwiększa się wydajność energetyczna luminoforu. Luminofory o efekcie antenowym pozwolą na uzyskanie źródeł światła o sprawności większej niż dotychczas używane tzw. energooszczędne źródła światła o całkowitej sprawności energetycznej około 30%.

ZADANIE 4.

Wytworzenie luminoforów do poprawy wydajności energetycznej ogniw słonecznych.

Energia słoneczna jest czysta i z ludzkiej perspektywy niewyczerpalna. Niestety tylko część promieniowania słonecznego może być zamieniona na energię elektryczną, gdyż dioda elektroluminescencyjna „widzi” tylko mały fragment widma Słońca.
W trakcie badań zostaną wytworzone luminofory, które pochłoną niewykorzystaną część widma słonecznego i zamienią na światło dopasowane do maksimum czułości foto diody. Pozwoli to na zwiększenie wydajności ogniw słonecznych.